Frank jest w piątce najważniejszych walut na świecie. Nazwa „frank” pojawiła się w 1360 r. we Francji. Do Szwajcarii przybył w czasie wojen napoleońskich. Wówczas zaczęto wybijać monety podobne do tych francuskich. W roku 1848 prawo wypuszczania monet zyskały tylko władze centralne, a odebrano je kantorom. Na początku bito je Strasburgu i Paryżu. Od 1853 r. franki są bite w Szwajcarii.  

 

W 1865 r. powstała Unia Łacińska zrzeszająca Francję, Szwajcarię, Belgię i Włochy. Ta unia walutowa ustaliła sztywne kursy walut w tych krajach. Z czasem do unii dołączyła Bułgaria i Grecja. Przetrwała ona do roku 1926. Teraz Szwajcaria jest w unii walutowej z Liechtensteinem. Oba kraje są otoczone krajami, w których obowiązuje euro.

Frank szwajcarski
Frank szwajcarski (by tnimalan)

Wygląd franka szwajcarskiego.

W obiegu są banknoty o wartości 10, 20, 50, 100, 200 i 1000 franków.
Na awersie żółtych 10 CHF widać architekta Le Corbusier, a na rewersie – fasadę sekretariatu Modulo Pałacu Sprawiedliwości w Chandigarh.
Na awersie różowych 20 CHF znajduje się kompozytor Arthur Honegger, a rewers to fragment nutowego zapisu dzieła Pacifi c 231.
Zielony Awers 50 CHF zdobi projektantka i rzeźbiarka Sophie Taeuber, a z tyłu banknotu widać jej prace.
Rzeźbiarz i malarz Alberto Giacometti patronuje niebieskiemu banknotowi 100 CHF, rewers zajmują jego prace
Pisarz Charles Ferdinand Ramuz widnieje na beżowym banknocie 200 CHF, a rewers zajęły fragmenty jego rękopisu, na tle jezior i gór.
Fioletowy banknot o najwyższym nominale 1000 CHF został zarezerwowany dla historyka kultury i sztuki Jacoba Burchardta, a z tyłu jego życiowa pasja, czyli antyczna architektura oraz sztuka starożytna i renesansowa.

Oprócz banknotów w obiegu są również monety 1 frank szwajcarski dzieli się na 100 centymów. Są monety o nominale 1 (konioec w 2006 r.), 2 (przerwane w 1974 r.),5, 10 i 20 centymów. Występują także monety o nominale ½, 1, 2 i 5 franków.

Ciekawostki o franku

Szwajcarskie banknoty jako jedyne na świecie trzeba oglądać w pionie, a nie w poziome.  
Na wszystkich banknotach widnieją napisy po francusku, włosku, niemiecku i retoromańsku.